PROGRAM DE FACTURARE ȘI GESTIUNE

Software pentru Windows dezvoltat cu Microsoft Access

Prezentare Imagini Ghid de utilizare Download Comandă Contact


Programul de gestiune a fost lansat în anul 2010 și reprezintă o extensie a programului de facturare disponibil la http://www.softfacturare.ro la care am adăugat module specifice de gestiune, management și contabilitate primară. Module precum facturare, rețea, agendă, avize, fișă produs sau fost reprogramate și adaptate pentru gestiune. Aplicația, ajunsă în prezent - Iunie 2014 - la versiunea 3.50, a fost și va fi actualizată permanent conform cerințelor clienților și codului fiscal în vigoare.

Module disponibile (în ordinea și culorile folosite în program) prezentate pe scurt:

Intrări:

 • Intrări - situația intrărilor pe bază de factură, aviz, bon fiscal
 • Plată - înregistrarea de plăți în oricâte tranșe până la achitarea datoriei
 • NIR - emitere NIR -uri pe bază de factură sau aviz și evidența tuturor NIR -urilor emise
 • Plăți - situația plăților
 • Dispoziții de plată - plăți în numerar către persoane fizice

Ieșiri:

 • Facturi - emite facturi
 • Evidența facturilor emise - afișarea individuală, cu produse, a facturilor emise și modul de încasări ulterioare.
 • Listă facturi emise - afișarea facturilor emise sub formă de listă
 • Avize - emite avize
 • Evidența avizelor emise - afișarea individuală, cu produse, a avizelor emise
 • Listă avize emise - afișarea avizelor emise sub formă de listă
 • Încasări - situația încasărilor
 • Dispoziții de încasare - încasare de la persoane fizice. Emitere chitanță pe bază de dispoziție de încasare.
 • Bon de consum - emite document justificativ pentru consumul de materiale și produse, actualizarea stocului
 • Raport de casă "Z" - preluarea în situația financiară a încasărilor efectuate cu bon fiscal
 • Retragere numerar - preluarea în situația financiară a retragerilor numerar din bancă

Nomenclatoare:

 • Furnizori - evidența furnizorilor și a delegaților furnizorilor
 • Clienți - evidența clienților și a delegaților clienților
 • Produse - stocuri - evidența produselor cu prețurile de achiziție și vânzare și calculul stocului: cantitate intrată (NIR pe bază de factură sau aviz) - cantitate ieșită (factură, aviz, bon de consum)

Management:

 • Proforme - emite proforme în valută. Transferă proformele în facturi cu conversia valutară.
 • Contracte - facturi recurente. Emite facturi periodice, calcul penalități.
 • Rapoarte manageriale - Top 10 clienți, Toți clienții ordonați după volumul vânzărilor, Fișă client, Top 10 produse (cantitativ), Situație generală (cantitativă), Top 10 produse (valoric), Situație generală (valorică), Situația vânzărilor pe agent, Situația vânzărilor pe județ, Evoluția lunară a tuturor vânzărilor, Evoluția lunară a vânzărilor pentru un anumit produs, Raport zilnic de vânzări, Fișă furnizor, Situația intrărilor și ieșirilor pentru un anumit produs, Situație generală intrări - ieșiri, Situația datoriilor.
 • Rapoarte de gestiune - Jurnal de vânzări, Jurnal de cumpărări, Fișă de magazie, Listă de inventariere, Declarație D394, Registru de casă
 • Agendă - atentionare în modulul de start privind facturile neîncasate, neplătite și periodice (Contracte) cu termenul scadent depășit
 • Manager documente - Documentele de plată sau încasare, care nu sunt emise din program, pot fi scanate și asociate cu plata sau încasarea repectivă. Programul memorează calea către documentul scanat. Documentele pot fi printate ulterior.
 • Imprimare plicuri - cu adresa, logo dvs și adresa clienților
 • Designer șablon - pentru facturi și avize pe tipizat
 • Personalizare documente - color (albastru, roșu, verde și negru) cu logo și background-ul dvs
 • Modul informații - disponibil la click-dreapta pentru clienți, furnizori, produse, IBAN, CNP

Generale:

 • Lucru în rețea cu sincronizare manuală sau automată
 • Arhivare
 • Backup manual sau automat
 • Update direct din program

Pentru mai multe detalii vezi prezentare și capturi de ecran.

Pret Soft Facturare Gestiune: 450 Lei.
Versiunea curentă: 3.50
Istoric actualizări
Licență permanentă + suport tehnic 24 luni + actualizări gratuite - 24 luni

Descarcă un program de gestiune și testeaza-l gratuit

 

Harta site - Sitemap | Utima actualizare: © 2013 - 2014| Program gestiune www.facturaregestiune.ro