Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Mai multe informații

 
 

Soft facturare gestiune

FACTURARE GESTIUNE

Este o aplicație clasică de gestiune pentru contabilitate primară, gestiune valorică și cantitativă, raportare.

Program de facturare compatibil cu sistemul eFactura. Activități pentru care este obligatorie eFactura începând cu 1 Iulie 2022: Legume, fructe, rădăcini și tuberculi alimentari, alte plante comestibile; Băuturi alcoolice; Construcții noi; Produse minerale (apă minerală naturală, nisip și pietriș); Îmbrăcăminte și încălțăminte; Vânzări prin SEAP.

 

Soft facturare gestiune magazine online

OpenCart

Este o aplicație care funcționează local, pe o bază de date locală, care se conectează online doar pentru transferul datelor solicitate. Avantajele unui program de gestiune local față de unul aflat în cloud sunt: confidențialitate, funcționare independentă de o conexiune la internet, viteză crescută de interogare a datelor, licență permanentă, fără plăți lunare obligatorii.

Soft Facturare Gestiune Magazine Online reprezintă o extensie a programului de gestiune clasic, la care am adăugat module de conectare la bazele de date ale magazinelor online, preluare comenzi, situații și rapoarte personalizate.

Modulul de conectare la magazine online a fost creat pentru platforme de tip OpenCart, cu legare directă la baza de date MariaDB a platformei. Conectarea directă la baza de date și independența de plugin-urile specifice diferitelor tipuri de platforme, permit adaptarea programului si la alte tipuri de platforme (Magento, Prestashop, etc...). Aplicația funcționează simultan cu până la 6 magazine (baze de date).

 

Module disponibile (în ordinea și culorile folosite în program) prezentate pe scurt:

Intrări:

 • Intrări - opereză intrări pe bază de factură, aviz, bon fiscal.
 • Plăți - înregistrează plăți în oricâte tranșe până la achitarea datoriei. Prezintă situația plăților. Emite dispoziții de plată în numerar către persoane fizice.
 • NIR - emite NIR -uri pe bază de factură sau aviz și ține evidența tuturor NIR -urilor emise.

Ieșiri:

 • Facturi- emite facturi. Afișează în mod individual și sub formă de listă facturile emise. Operează încasări ulterioare înregistrării facturii. Modifică facturile emise. Export facturi emise în format xml compatibil eFactura.
 • Avize - emite avize. Afișează în mod individual și sub formă de listă avizele emise. Modifică avizele emise.
 • Încasări - prezintă situația încasărilor. Emite dispoziții de încasare de la persoane fizice. Emite chitanță pe bază dispoziției de încasare.
 • Bon de consum - emite document justificativ pentru consumul de materiale și produse, actualizarea stocului.
 • Raport de casă "Z" - înregistrează situația financiară a încasărilor zilnice efectuate cu bon fiscal.
 • Retragere numerar - înregistrează situația financiară a retragerilor numerar din bancă.

Nomenclatoare:

 • Furnizori - înregistrează și salvează furnizorii și delegații furnizorilor. Extrage din internet datele furnizorului pornind de la CIF.
 • Clienți - înregistrează și salvează clienții și delegații clienților. Extrage din internet datele clientului pornind de la CIF.
 • Produse - stocuri - înregistrează și salvează produsele împreună cu codul produsului, categoria produsului, producătorul, codul de bare, unitatea de măsură de bază + două unități de măsură suplimentare (multiplii sau submultiplii ai um de bază), prețul estimat, valuta prețului estimat, TVA-ul produsului, lotul, garanția, data expirării și comentariile dvs. Calculează stocul și extrage ultimul preț de achiziție și ultimul preț de vânzare.

Management:

 • Import / Export date - export facturi emise în format xml compatibil cu programul de contabilitate Saga, import / export a produselor, clienților, furnizorilor și rapoartelor.
 • Proforme - se pot transforma în: Prezentări, Oferte sau orice alt document nefiscal cu denumirea aleasă de dvs păstrând același format, pot fi emise în valută și pot fi transferate în facturi, avize și comenzi cu conversie valutară la cursul BNR cules din internet sau la cursul stabilit de dvs.
 • Comenzi - se pot transforma în: Devize, Note de plată, Calculații, Prezentări, Oferte sau orice alt document nefiscal cu denumirea aleasă de dvs păstrând același format și pot fi transferate în facturi.
  În versiunea Soft Facturare Gestiune Magazine Online modulul de comenzi permite preluarea comenzilor în paralel din maxim 6 magazine online, facturarea directă din comenzi, marcarea pe server a comenzilor facturare, emitere AWB pentru expediere.
 • Contracte - facturi recurente - înregistrează contracte periodice (abonamente) în RON, EUR, USD, GBP. Emite facturi periodice cu conversie valutară la cursul BNR cules din internet sau la cursul stabilit de dvs și calculează penalitățile.
 • Certificate de garanție - cu posibilitatea editării textului de pe certificatele de garanție emise
 • Rapoarte manageriale - Top 10 clienți, Toți clienții ordonați după volumul vânzărilor, Fișă client, Top 10 produse (cantitativ), Situație generală (cantitativă), Top 10 produse (valoric), Situație generală (valorică), Situația vânzărilor pe agent, Situația vânzărilor pe județ, Evoluția lunară a tuturor vânzărilor, Evoluția lunară a vânzărilor pentru un anumit produs, Raport zilnic de vânzări, Fișă furnizor, Situația intrărilor și ieșirilor pentru un anumit produs, Situație generală intrări - ieșiri, Situația datoriilor, Toate facturile emise în perioada definită.
 • Rapoarte de gestiune - Jurnal de vânzări, Jurnal de cumpărări, Fișă de magazie, Listă de inventariere, Declarație D394, Registru de casă
 • Agendă - atenționare în modulul de start privind facturile neîncasate, neplătite și periodice (Contracte) cu termenul scadent depășit
 • Manager documente - Documentele de plată sau încasare, care nu sunt emise din program, pot fi scanate și asociate cu plata sau încasarea repectivă. Programul memorează calea către documentul scanat. Documentele pot fi printate ulterior.
 • Imprimare plicuri - cu adresa, logo dvs și adresa clienților. Formate disponibile: A4, A5, DL sau personalizat.
 • Designer șablon - pentru facturi și avize pe tipizat
 • Personalizare documente - color (albastru, roșu, verde și negru) cu logo și background-ul dvs
 • Modul informații - disponibil la click-dreapta pentru clienți, furnizori, produse, IBAN, CNP

Generale:

 • Tipărire în format A4 a tuturor documentelor din program
 • Tipărire pe imprimante termice a Facturilor, Avizelor, Chitanțelor, Dispozițiilor de plată și de încasare, Proformelor și Comenzilor pe rolă de hârtie de dimensiuni cuprinse între 45 mm și 120 mm.
 • Opțiune de vizualizare / tipărire a coloanei „Preț unitar cu TVA” la Factură, Proformă, Comandă
 • Lucru în rețea cu sincronizare manuală sau automată
 • Calendar propriu în plus față de calendarul clasic, este afișată atât ziua curentă (gri), cât și ziua selectată (bleu)
 • Mențiunea "Taxare inversă" este procedura aplicată beneficiarului unei achiziții prin care acesta este obligat la plata TVA.
 • Prețul mediu ponderat este utilizat pentru metoda gestiune PMP.
 • Arhivare
 • Backup manual sau automat
 • Update direct din program

Pentru mai multe detalii vezi prezentare și capturi de ecran.

Soft Facturare Gestiune Versiunea curentă: 4.40 - Istoric actualizări

Descarcă un program de gestiune și testeaza-l gratuit

Harta site - Sitemap | Utima actualizare: - © | Program gestiune www.facturaregestiune.ro