Programul de gestiune a fost lansat în anul 2010 și reprezintă o extensie a programului de facturare disponibil la http://www.softfacturare.ro la care am adăugat module specifice de gestiune, management și contabilitate primară. Module precum facturare, rețea, agendă, avize, fișă produs sau fost reprogramate și adaptate pentru gestiune. Aplicația, ajunsă în prezent - Mai 2017 - la versiunea 3.86, a fost și va fi actualizată permanent conform cerințelor clienților și codului fiscal în vigoare.

Module disponibile (în ordinea și culorile folosite în program) prezentate pe scurt:

Intrări:

 • Intrări - opereză intrări pe bază de factură, aviz, bon fiscal.
 • Plată - înregistrează plăți în oricâte tranșe până la achitarea datoriei.
 • NIR - emite NIR -uri pe bază de factură sau aviz și ține evidența tuturor NIR -urilor emise.
 • Plăți - prezintă situația plăților.
 • Dispoziții de plată - emite dispoziții de plată în numerar către persoane fizice.

Ieșiri:

 • Facturi - emite facturi.
 • Evidența facturilor emise - afișează în mod individual facturile emise. Operează încasări ulterioare înregistrării facturii. Modifică facturile emise.
 • Listă facturi emise - afișează sub formă de listă facturile emise.
 • Avize - emite avize.
 • Evidența avizelor emise - afișează individual avizele emise. Modifică avizele emise.
 • Listă avize emise - afișează sub formă de listă avizele emise.
 • Încasări - prezintă situația încasărilor.
 • Dispoziții de încasare - emite dispoziții de încasare de la persoane fizice. Emite chitanță pe bază dispoziției de încasare.
 • Bon de consum - emite document justificativ pentru consumul de materiale și produse, actualizarea stocului.
 • Raport de casă "Z" - înregistrează situația financiară a încasărilor zilnice efectuate cu bon fiscal.
 • Retragere numerar - înregistrează situația financiară a retragerilor numerar din bancă.

Nomenclatoare:

 • Furnizori - înregistrează și salvează furnizorii și delegații furnizorilor. Extrage din internet datele furnizorului pornind de la CIF.
 • Clienți - înregistrează și salvează clienții și delegații clienților. Extrage din internet datele clientului pornind de la CIF.
 • Produse - stocuri - înregistrează și salvează produsele împreună cu codul produsului, categoria produsului, producătorul, codul de bare, unitatea de măsură de bază + două unități de măsură suplimentare (multiplii sau submultiplii ai um de bază), prețul estimat, valuta prețului estimat, TVA-ul produsului, lotul, garanția, data expirării și comentariile dvs. Calculează stocul și extrage ultimul preț de achiziție și ultimul preț de vânzare.

Management:

 • Proforme - se pot transforma în: Prezentări, Oferte sau orice alt document nefiscal cu denumirea aleasă de dvs păstrând același format, pot fi emise în valută și pot fi transferate în facturi, avize și comenzi cu conversie valutară la cursul BNR cules din internet sau la cursul stabilit de dvs.
 • Comenzi - se pot transforma în: Devize, Note de plată, Calculații, Prezentări, Oferte sau orice alt document nefiscal cu denumirea aleasă de dvs păstrând același format și pot fi transferate în facturi.
 • Contracte - facturi recurente - înregistrează contracte periodice (abonamente) în RON, EUR, USD, GBP. Emite facturi periodice cu conversie valutară la cursul BNR cules din internet sau la cursul stabilit de dvs și calculează penalitățile.
 • Rapoarte manageriale - Top 10 clienți, Toți clienții ordonați după volumul vânzărilor, Fișă client, Top 10 produse (cantitativ), Situație generală (cantitativă), Top 10 produse (valoric), Situație generală (valorică), Situația vânzărilor pe agent, Situația vânzărilor pe județ, Evoluția lunară a tuturor vânzărilor, Evoluția lunară a vânzărilor pentru un anumit produs, Raport zilnic de vânzări, Fișă furnizor, Situația intrărilor și ieșirilor pentru un anumit produs, Situație generală intrări - ieșiri, Situația datoriilor.
 • Rapoarte de gestiune - Jurnal de vânzări, Jurnal de cumpărări, Fișă de magazie, Listă de inventariere, Declarație D394, Registru de casă
 • Agendă - atenționare în modulul de start privind facturile neîncasate, neplătite și periodice (Contracte) cu termenul scadent depășit
 • Manager documente - Documentele de plată sau încasare, care nu sunt emise din program, pot fi scanate și asociate cu plata sau încasarea repectivă. Programul memorează calea către documentul scanat. Documentele pot fi printate ulterior.
 • Imprimare plicuri - cu adresa, logo dvs și adresa clienților. Formate disponibile: A4, A5, DL sau personalizat.
 • Designer șablon - pentru facturi și avize pe tipizat
 • Personalizare documente - color (albastru, roșu, verde și negru) cu logo și background-ul dvs
 • Modul informații - disponibil la click-dreapta pentru clienți, furnizori, produse, IBAN, CNP

Generale:

 • Tipărire în format A4 a tuturor documentelor din program
 • Tipărire pe imprimante termice a Facturilor, Avizelor, Chitanțelor, Dispozițiilor de plată și de încasare, Proformelor și Comenzilor pe rolă de hârtie de dimensiuni cuprinse între 45 mm și 120 mm.
 • Opțiune de vizualizare / tipărire a coloanei „Preț unitar cu TVA” la Factură, Proformă, Comandă
 • Lucru în rețea cu sincronizare manuală sau automată
 • Arhivare
 • Backup manual sau automat
 • Update direct din program

Pentru mai multe detalii vezi prezentare și capturi de ecran.

Soft Facturare Gestiune Versiunea curentă: 3.86 - Istoric actualizări

Descarcă un program de gestiune și testeaza-l gratuit

Harta site - Sitemap | Utima actualizare: - © 2017 | Program gestiune www.facturaregestiune.ro