Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Mai multe informații

Programul de gestiune a fost lansat în anul 2010 și reprezintă o extensie a programului de facturare disponibil la http://www.softfacturare.ro la care am adăugat module specifice de gestiune, management și contabilitate primară. Module precum facturare, rețea, agendă, avize, fișă produs sau fost reprogramate și adaptate pentru gestiune. Aplicația, ajunsă în prezent - Iulie 2022 - la versiunea 4.40, a fost și va fi actualizată permanent conform cerințelor clienților și codului fiscal în vigoare.

Diagrame de funcționare - structura de baza

 

Soft Facturare Gestiune

Încasări Clienți NIR Produse și servicii Retragere bancă Stoc Aviz Proformă Contracte Comandă Bon de consum Factură Raport de casă “Z” Dispoziție de încasare Furnizori Intrări Plăți Dispoziție de plată Bon Fiscal Factură intrare Aviz intrare
 
 

Soft Facturare Gestiune Magazine Online

Încasări Clienți NIR Produse și servicii Retragere banca Stoc Aviz Proformă Contracte Comandă Magazin online 4 Magazin online 5 Magazin online 6 Magazin online 1 Magazin online 2 Magazin online 3 Bon de consum Factură Raport de casă "Z" Dispoziție de încasare Furnizori Intrări Plăți Dispoziție de plată Bon Fiscal Factură intrare Aviz intrare
 
Caracteristici de bază
Facturare Gestiune
Facturare Gestiune Magazine Online
- 2 moduri de funcționare:
1. neactivat demo: funcționare nelimitată cu "Firmă demonstativă" și date fictive pentru testare
2. activat: funcționare nelimitată du datele dvs.
- tipărește facturi, avize, chitanțe, proforme, comenzi, dispoziții de încasare și dispoziții de plată pe imprimante termice cu rolă de hârtie având lățimea între 45 mm și 120 mm
- tipărește documente fiscale și nefiscale goale în toate formatele A4 disponibile (pentru a putea fi completate manual, pe teren). Documentele goale conțin linii punctate la datele clientului, nu au dată, nu au număr, au doar serie (seria înregistrată).
- program de gestiune portabil. Programul nu necesită instalare ci doar MS Access sau bibliotecile de rulare MS Access. Puteți să îl lansați de pe memory stick
- 2 moduri de operare independente: plătitori TVA / neplătitori TVA
- mențiune factură "Taxare inversă"
- conectare la 6 magazine online OpenCart
- emite facturi cu orice cotă de TVA
- emite avize cu sau fără preț
- emite proforme în Lei, Euro, USD, GBP
- emite comenzi
- descărcare date comenzi pentru fiecare magazin în parte și pentru toate simultan
- facturare directă a comenzii selectate direct in formularul de comenzi
- conectare la modulul de emitere AWB din magazin
- situații facturi emise cu evidențierea magazinului pentru care au fost emise
- emite chitanțe
- emite niruri. Sunt tratate toate cazurile: pentru neplătitori NIR de la furnizor plătitor sau neplătitor de TVA, pentru plătitori NIR de la furnizor plătitor sau neplătitor de TVA.
- emite dispoziții de plată
- emite dispoziții de încasare
- emite bonuri de consum cu sau fără preț
- 7 modele de facturi în format A4 și 2 modele în format rolă de hârtie
- 2 modele de chitanțe în format A4 și 1 model în format rolă de hârtie
- emitere facturi pe tipizat
- emitere avize pe tipizat
- emitere certificat de garanție
- designer tipărire plicuri
- contracte și facturi recurente
- evidență clienți
- evidență furnizori
- evidență și stoc produse
- modul de încasări ulterioare
- evidență încasări
- modul de plăți ulterioare
- evidență plăți
- introducere raport casă de marcat "Z"
- introducere retragere numerar
- rapoarte financiar - contabile "Raport zilnic de vânzări", "Jurnal de vânzări", "Declarația D394", "Registru de casă", "Fișa de magazie", "Listă de inventariere", "Jurnal de cumpărări"
- rapoart financiar - contabil "Jurnal de vânzări" cu evidențierea magazinului online pentru care a fost emisă factura
- backup manual sau automat
- calcul și introducere discount în facturi. Disponibilitatea unui modul avansat de calcul: pe bază de discount procentual sau valoric, preț unitar cu discount aplicat cu sau fără TVA, valoare cu discount aplicat cu sau fără TVA, pentru fiecare produs în parte și/sau pentru toată factura emisă.
- calcul și preluare discount în niruri. Disponibilitatea unui modul avansat de calcul: pe bază de discount procentual sau valoric, preț unitar cu discount aplicat cu sau fără TVA, valoare cu discount aplicat cu sau fără TVA, pentru fiecare produs în parte și/sau pentru toată factura de intrare.
- programul nu permite facturarea sau emiterea de avize dacă unitatea de măsură folosită nu corespunde cu unitatea de măsură din NIR
- optiune "Limita stoc existent". Programul nu permite facturarea sau emiterea de avize daca un produs nu există pe stoc sau cantitatea din factură / aviz depășește stocul existent
- retipărire documente emise
- stornare facturi și avize emise
- refacturare din formularul de Facturi emise cu păstrarea datelor mai puțin numărul, data și modalitatea de încasare curentă
- verificator corectitudine completare pentru facturi, avize, proforme, niruri, dispoziții de plată, dispoziții de încasare, bon de consum, cu atenționare explicită a greșelii.

Caracteristici speciale

 
 
- export facturi emise în format xml compatibil cu eFactura.
- export facturi emise în format xml compatibil cu programul de contabilitate Saga.
- manager propriu de ferestre - toate formularele se deschid la o dimensiune proportională cu dimensiunea ecranului. Ulterior dvs. puteți să redimensionați ferestrele cum doriți. În mod proporțional cu fereastra se redimensionează și repoziționează câmpurile, etichetele și controalele din formular.
- calendar propriu - în plus față de calendarul clasic, este afișată atât ziua curentă (gri), cât și ziua selectată (bleu). Clienții care folosesc tablete sau alte dispozitive mobile, datorită faptului că noul calendar este mai mare, se vor bucura de o precizie mai bună și confort în utilizare.
- agendă cu averizare în meniul de start pentru: facturi neachitate cu termenul depășit, facturi neîncasate cu termenul depășit, contracte cu data scadentă depășită. Deschiderea rapidă cu click dreapta a documentelor din agendă. Pentru diferențiere sunt colorate diferit.
- posibilitatea de modificare a fonturilor documentelor (Facturi, Avize, Chitanțe, Dispoziții de încasare, Dispoziții de plată, Proforme, Comenzi, NIR) în format A4. Puteți modifica mărimea fontului, tipul fontului, bold și italic pentru fiecare secțiune a documentului în parte (denumirea firmei, datele firmei, tipizat și produs).
- puteți personaliza documentele în format A4 (facturi, avize, proforme, comenzi și chitanțe) alegând care din câmpurile opționale să fie vizibile pentru fiecare categorie de documente în parte: Nr. Reg. Com. furnizor, trei conturile bancare diferite, Punct de lucru, capital social, telefon, email, web, nr. Reg. Com. client, cont bancar client, date delegat, mijloc de transport, date privind expedierea, stampila
- puteți personaliza documentele tipărite pe rolă termică (facturi, avize, proforme, comenzi și chitanțe) alegând care din câmpurile opționale să fie vizibile pentru fiecare categorie de documente în parte: Nr. Reg. Com. furnizor, trei conturile bancare diferite, Punct de lucru, capital social, telefon, email, web, nr. Reg. Com. client, cont bancar client, date delegat, mijloc de transport, date privind expedierea, stampila
- facturi, avize, proforme, comenzi niruri pe mai multe pagini
- posibilitate modificare / corectare facturi emise
- posibilitate modificare / corectare certificate de garanție
- posibilitate modificare / corectare avize emise
- extragere date client sau furnizor de pe internet pe baza CIF
- extragere curs BNR de pe internet
- posibilități de filtrare, căutare și ordonare după toate câmpurile.
- cautare inteligentă: produsele, clienții și furnizorii pot fi găsiți rapid doar prin tastarea unor caractere consecutive din denumire. cod sau CIF.
- tipărire pe facturi și avize, pentru fiecare produs în parte, a lotului din care face parte, garanția oferită și data expirării
- posibilitatea de vizualizare / tipărire a colonei „Preț unitar cu TVA”
- calcul preț mediu ponderat la fiecare intrare și propunerea acestuia la emitere factura si aviz
- calcul penalități în cascadă pentru toate facturile neachitate în temen emise pe bază de contract.
- lucru cu trei unități de măsură pentru fiecare produs în parte (o unitate de măsură de bază si două unităti opționale). Conversie automată la unitatea de măsură de bază.
- posibilitatea de transformare a proformelor/comenzilor în orice document similar ne-fiscal. Respectând formatul, puteți să vă creați propriile documente ne-fiscale. Funcția este disponibilă în Configurare -> Opțiuni. Transformarea implică modificarea butonului din meniul de start, a butonului din bara de meniu, a denumirii și titlului ferestrei de introducere a proformelor/comenzilor, a denumirii și titlului printului.
- opțiune de ascundere a datelor firmei dvs pe printul de proformă/comandă. Funcție disponibilă în Configurare -> Opțiuni.
- rapoarte manageriale "Top 10 clienți", "Toți clienții", "Fișa Clientului", "Top 10 produse cantitativ", "Top 10 produse valoric", "Situație generală produse vândute cantitativă", "Situație generală produse vândute valorică", "Situația vânzărilor pe agent", "Evoluția lunară a vânzărilor la un anumit produs", "Situația datornicilor calculați după toate facturile neîncasate sau numai după facturile neîncasate cu termen depășit", "Fișa furnizorului", "Intrările și ieșirile unui anumit produs", "Situație generală intrări - ieșiri", "Situația generală a facturilor și încasărilor"
- opțiune de completare automată a prețului la facturi, avize, proforme în funcție de: ultimul preț la care a fost facturat produsul; ultimul preț la care a fost facturat produsul clientului ales de dvs; prețul de vânzare din NIR; prețul estimat
- posibilitatea de asociere a fiecărei încasări/plăți cu documentul justificativ. Încasările efectuate cu chitanță de calculator sunt generate de program. Încasările efectuate prin alte mijloace (bon fiscal, chitanță de mână, OP, etc), pot fi scanate și asociate cu încasarea respectivă. Imaginile asociate încasărilor/plăților pot fi schimbate sau eliminate.
- funcționare în rețea cu sincronizare manuală sau automată
- arhivare
- fereastră info disponibilă la click dreapta cu informații suplimentare despre client, furnizor, produs, dată, CNP, IBAN, etc.
- vizualizarea tip tabel (Datasheet view) pentru Intrări, Plăți, Produse, Listă facturi, Încasări, Listă avize. Modul de lucru în vizualizarea tip tabel este similară cu Excelul, coloanele se pot redimensiona, muta, ascunde, se pot face selecții pe arie care pot fi copiate în excel sau exportate, etc.
- comenzi care se pot lansa la cu click dreapta mouse. În funcție de poziția de unde se apasă click dreapta, sunt disponibile următoarele comenzi: Pentru formulare: Deschidere Clienți, Mai multe informații, Ajutor Soft Facturare, Vizualizare tip formular, Vizualizare tip tabel, Sortează crescător, Sorteză descrescător, Filtru după selecție, Scoate filtru/sortare, Ascunde coloana, Arată coloana, Copy, Export, Trimite în mail (ca atasament), Vizualizare factură, Printare factură, Deschide factura emisă / Operează încasare, Vizualizare încasări la factura Pentru rapoarte: Printrare la imprimanta implicită, Alege imprimanta, Export.
- datele sunt exportate în formatele uzuale: Excel - xls, text - txt, text formatat - csv, format xml, format html, format MS Access, pentru a putea fi folosite cu ușurință sau importate în orice program de contabilitate.
- ferestre pop-up cu transparență configurabilă în 10 trepte (de la 100% opac la 100% transparent) care se deschid în funcție de poziția din care sunt apelate
- update online
Preț

1000 LEI

2000 LEI

Harta site - Sitemap | Bitorder SRL © | Program gestiune www.facturaregestiune.ro